Rumah Mesra Rakyat 2024 – Semakan & Permohonan

Rumah Mesra Rakyat 2024 – Semakan & Permohonan

Syarikat Perumahan Negara Berhad (SPNB), sebuah syarikat milik Menteri Kewangan Diperbadankan (MOF Inc.), menawarkan Skim Rumah Mesra Rakyat (RMR). Sejajar dengan Dasar Perumahan Negara, SPNB, di bawah Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT), menyediakan rumah mampu milik berkualiti dan mampan untuk setiap keluarga di Malaysia. Program Rumah Mesra Rakyat 2.0 adalah kesinambungan program sedia ada…