FSA2 (Fasiliti Sokongan Akaun 2): Apa itu Pinjaman Cagaran KWSP dan Bagaimana Cara Memohonnya?

FSA2 (Fasiliti Sokongan Akaun 2): Apa itu Pinjaman Cagaran KWSP dan Bagaimana Cara Memohonnya?

Anda mungkin pernah mendengar tentang Fasiliti Sokongan Akaun 2 (FSA2) yang baru-baru ini diperkenalkan oleh Kementerian Kewangan dan Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP). FSA2 adalah satu kemudahan yang membolehkan ahli KWSP yang berusia bawah 55 tahun untuk mendapatkan pembiayaan peribadi daripada institusi perbankan dengan menggunakan simpanan dalam Akaun 2 KWSP sebagai cagaran. Tujuan FSA2 adalah…