FSA2 (Fasiliti Sokongan Akaun 2): Apa itu Pinjaman Cagaran KWSP dan Bagaimana Cara Memohonnya?

Last Updated on February 7, 2024 by admin

Anda mungkin pernah mendengar tentang Fasiliti Sokongan Akaun 2 (FSA2) yang baru-baru ini diperkenalkan oleh Kementerian Kewangan dan Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP). FSA2 adalah satu kemudahan yang membolehkan ahli KWSP yang berusia bawah 55 tahun untuk mendapatkan pembiayaan peribadi daripada institusi perbankan dengan menggunakan simpanan dalam Akaun 2 KWSP sebagai cagaran.

Tujuan FSA2 adalah untuk membantu ahli KWSP yang menghadapi kesulitan kewangan akibat pandemik COVID-19 dan mengurangkan beban hutang mereka. FSA2 juga bertujuan untuk meningkatkan kesedaran kewangan dan perancangan persaraan di kalangan ahli KWSP.

Jika anda berminat untuk memohon FSA2, berikut adalah beberapa perkara yang perlu anda ketahui:

Apa itu Pinjaman Cagaran KWSP?

Pinjaman cagaran KWSP adalah pinjaman peribadi yang ditawarkan oleh institusi perbankan yang berdaftar dengan Bank Negara Malaysia (BNM) dengan menggunakan simpanan dalam Akaun 2 KWSP sebagai cagaran. Ini bermakna, jika anda gagal membayar balik pinjaman anda, institusi perbankan boleh menuntut simpanan anda dalam Akaun 2 KWSP.

Pinjaman cagaran KWSP mempunyai beberapa kelebihan berbanding pinjaman peribadi biasa, antaranya:

 • Kadar faedah atau keuntungan yang lebih rendah, iaitu antara 4% hingga 5% setahun, berbanding kadar pasaran semasa yang boleh mencapai 8% hingga 15% setahun.
 • Jumlah pinjaman yang lebih tinggi, iaitu sehingga RM50,000, bergantung kepada baki Akaun 2 KWSP anda.
 • Tempoh pembayaran balik yang lebih panjang, iaitu sehingga 10 tahun, berbanding tempoh biasa yang antara 3 hingga 7 tahun.
 • Tiada penalti awal penyelesaian, iaitu anda boleh membayar balik pinjaman anda pada bila-bila masa tanpa dikenakan sebarang caj tambahan.

Siapa yang Layak Memohon Pinjaman Cagaran KWSP?

Untuk memohon pinjaman cagaran KWSP, anda perlu memenuhi syarat-syarat berikut:

 • Ahli KWSP warganegara Malaysia yang berumur 40 – 54 tahun (Fasa 1)
 • Warganegara Malaysia
 • Permohonan adalah sekali sahaja
 • Permohonan tidak boleh dibatalkan setelah diluluskan
 • Permohonan dibuka dalam tempoh setahun (12 bulan) bermula daripada tarikh pelaksanaan yang akan dimaklumkan kelak
 • Amaun simpanan minimum RM3,000 dalam Akaun 2 KWSP
 • Amaun maksimum bagi pengeluaran bersyarat tidak melebihi RM50,000
 • Amaun pengeluaran akan dibayar kepada institusi perbankan apabila ahli telah mencapai umur pilihan pengeluaran antara usia 50-55 tahun, mengikut pilihan umur pengeluaran ahli
 • Memenuhi terma dan syarat yang ditetapkan oleh institusi perbankan yang dimohon

Anda hanya boleh memohon pinjaman cagaran KWSP sekali sahaja dalam tempoh setahun (12 bulan) bermula daripada tarikh pelaksanaan FSA2, iaitu 7 April 2023. Permohonan anda tidak boleh dibatalkan setelah diluluskan oleh institusi perbankan.

Bagaimana Cara Memohon Pinjaman Cagaran KWSP?

Permohonan pinjaman cagaran KWSP dibuat secara dalam talian melalui laman web rasmi KWSP di https://fsa2.kwsp.gov.my. Anda perlu mendaftar sebagai pengguna dan log masuk ke akaun anda untuk mengisi borang permohonan.

Anda juga perlu menyediakan dokumen sokongan yang diperlukan, seperti salinan kad pengenalan, penyata gaji, penyata KWSP, dan sebagainya. Anda boleh menyemak senarai dokumen yang diperlukan di laman web KWSP.

Selepas anda menghantar permohonan anda, anda perlu menunggu keputusan kelulusan daripada institusi perbankan yang anda pilih. Proses kelulusan boleh mengambil masa antara 3 hingga 7 hari bekerja, bergantung kepada institusi perbankan.

Jika permohonan anda diluluskan, anda perlu menandatangani perjanjian pinjaman dengan institusi perbankan dan mengemukakan salinan perjanjian tersebut kepada KWSP. KWSP akan memproses pengeluaran bersyarat Akaun 2 anda dan membayar amaun pinjaman anda kepada institusi perbankan.

Anda perlu memulakan pembayaran balik pinjaman anda mengikut jadual yang ditetapkan oleh institusi perbankan. Anda boleh menyemak baki pinjaman anda melalui laman web atau aplikasi mudah alih institusi perbankan.

FSA2: Bagaimana Untuk Menyemak Kelayakan Pinjaman Cagaran KWSP?

Langkah 1: Menyemak Kelayakan

Sebelum anda memohon FSA2, anda perlu menyemak sama ada anda layak untuk mendapatkan pinjaman cagaran KWSP ini. Anda boleh menyemak kelayakan anda dengan melayari laman web rasmi KWSP di https://fsa2.kwsp.gov.my.

Anda perlu mendaftar sebagai pengguna dan log masuk ke akaun anda untuk menyemak kelayakan anda. Anda juga perlu mengemas kini nombor telefon bimbit anda untuk menerima Transaction Authorisation Code (TAC) yang akan digunakan untuk mengesahkan identiti anda ketika melakukan transaksi.

Anda juga boleh menyemak kelayakan anda melalui portal institusi perbankan yang mengambil bahagian dalam FSA2. Buat masa ini, terdapat tiga bank yang menyediakan kemudahan pinjaman ini, iaitu Bank Simpanan Nasional (BSN), MBSB Bank dan CIMB Bank. KWSP sedang mempertimbangkan untuk menambah lebih banyak bank yang mengambil bahagian pada masa hadapan.

Anda boleh menyemak kelayakan anda bermula 5 April 2023. Anda juga boleh mendapatkan maklumat lanjut dan soalan-soalan lazim mengenai FSA2 di laman web KWSP.

Langkah 2: Memohon Pinjaman Peribadi

Selepas anda menyemak kelayakan anda, anda boleh memohon pinjaman peribadi daripada institusi perbankan yang anda pilih. Anda perlu memohon pinjaman peribadi ini secara dalam talian melalui portal institusi perbankan.

Anda perlu mengisi borang permohonan dan menyediakan dokumen sokongan yang diperlukan, seperti salinan kad pengenalan, penyata gaji, penyata KWSP, dan lain-lain. Anda boleh menyemak senarai dokumen yang diperlukan di portal institusi perbankan.

Anda juga perlu menjalani penilaian kesedaran kewangan dengan institusi perbankan sebelum membuat keputusan untuk memohon pinjaman peribadi ini. Penilaian ini bertujuan untuk memastikan anda memahami risiko dan implikasi pinjaman cagaran KWSP terhadap perancangan persaraan anda.

Anda perlu menunggu keputusan kelulusan pinjaman peribadi anda daripada institusi perbankan. Proses kelulusan boleh mengambil masa antara 3 hingga 7 hari bekerja, bergantung kepada institusi perbankan.

Langkah 3: Memohon Pengeluaran Bersyarat Akaun 2 KWSP

Jika pinjaman peribadi anda diluluskan oleh institusi perbankan, anda perlu memohon pengeluaran bersyarat Akaun 2 KWSP anda kepada KWSP. Pengeluaran bersyarat ini bermaksud, KWSP akan membayar amaun pinjaman peribadi anda kepada institusi perbankan apabila anda mencapai umur 50 tahun atau 55 tahun, mengikut pilihan umur pengeluaran anda.

Anda perlu memohon pengeluaran bersyarat ini secara dalam talian melalui portal institusi perbankan. Anda perlu menandatangani perjanjian pinjaman dengan institusi perbankan dan mengemukakan salinan perjanjian tersebut kepada KWSP.

KWSP akan memproses pengeluaran bersyarat Akaun 2 anda dan membayar amaun pinjaman peribadi anda kepada institusi perbankan. Anda perlu memulakan pembayaran balik pinjaman peribadi anda mengikut jadual yang ditetapkan oleh institusi perbankan.

Anda boleh menyemak baki pinjaman peribadi anda dan pengeluaran bersyarat Akaun 2 anda melalui portal institusi perbankan atau portal KWSP.

FSA2: Bagaimana Untuk Mengira Amaun Kelayakan dan Menyemak Baki Akaun 2 KWSP?

Anda mungkin tertanya-tanya berapa banyak amaun yang anda boleh mohon melalui Fasiliti Sokongan Akaun 2 (FSA2) yang ditawarkan oleh KWSP dan institusi perbankan. FSA2 adalah satu kemudahan yang membolehkan anda mendapatkan pinjaman peribadi dengan menggunakan simpanan dalam Akaun 2 KWSP anda sebagai cagaran.

Untuk mengetahui amaun kelayakan anda, anda perlu mengira baki simpanan Akaun 2 anda yang boleh digunakan untuk membayar pinjaman peribadi ini. Anda juga perlu menyemak baki Akaun 2 anda secara berkala untuk memastikan anda mempunyai simpanan yang mencukupi untuk persaraan anda.

Berikut adalah cara-cara untuk mengira amaun kelayakan dan menyemak baki Akaun 2 KWSP anda:

Cara Mengira Amaun Kelayakan

Amaun kelayakan anda untuk memohon FSA2 adalah berdasarkan kepada amaun simpanan dalam Akaun 2 anda yang ditolak dengan sebarang amaun pengeluaran yang belum diluluskan oleh KWSP, seperti Pengeluaran Pendidikan, Kesihatan, dan lain-lain.

Contohnya, jika anda mempunyai baki simpanan Akaun 2 sebanyak RM70,000, tetapi anda telah memohon Pengeluaran Pendidikan sebanyak RM10,000 yang belum diluluskan oleh KWSP, maka amaun kelayakan anda adalah RM70,000 – RM10,000 = RM60,000.

Walau bagaimanapun, amaun kelayakan maksimum yang anda boleh mohon adalah RM50,000, dan amaun kelayakan minimum adalah RM3,000. Jika amaun kelayakan anda melebihi RM50,000, anda hanya boleh mohon sehingga RM50,000. Jika amaun kelayakan anda kurang daripada RM3,000, anda tidak layak untuk memohon FSA2.

Ahmad Rita Sara
Baki simpanan Akaun 2 RM70,000 RM3,000 RM7,500
Amaun permohonan pengeluaran pra-persaraan yang belum diluluskan RM10,000 Tiada RM5,500
Amaun kelayakan awal RM50,000
Had maksimum pembiayaan adalah RM50,000
RM3,000 RM 0
Tidak layak kerana tidak menepati syarat minimum amaun RM3,000

Cara Menyemak Baki Akaun 2 KWSP

Selain daripada mengira amaun kelayakan anda, anda juga perlu menyemak baki Akaun 2 KWSP anda secara berkala untuk memastikan anda mempunyai simpanan yang mencukupi untuk persaraan anda. Anda boleh menyemak baki Akaun 2 KWSP anda melalui dua cara:

i) i-Akaun (Ahli) / Aplikasi mudah alih i-Akaun: Anda boleh melayari laman web rasmi KWSP di https://www.kwsp.gov.my atau memuat turun aplikasi mudah alih i-Akaun daripada Google Play Store atau Apple App Store. Anda perlu mendaftar sebagai pengguna dan log masuk ke akaun anda untuk menyemak baki Akaun 2 KWSP anda.

ii) Self Service Terminal (SST): Anda boleh mengunjungi mana-mana cawangan KWSP dan menggunakan Self Service Terminal (SST) yang disediakan. Anda perlu menyelitkan kad pengenalan anda dan memilih pilihan untuk menyemak baki Akaun 2 KWSP anda.

Apa yang Perlu Diketahui Sebelum Memohon Pinjaman Cagaran KWSP?

Sebelum anda memohon pinjaman cagaran KWSP, anda perlu mempertimbangkan beberapa perkara, antaranya:

 • Pinjaman cagaran KWSP adalah pinjaman yang bertanggungjawab, iaitu anda perlu membayar balik pinjaman anda mengikut jadual dan tidak melewatkan sebarang bayaran. Jika anda gagal membayar balik pinjaman anda, institusi perbankan boleh menuntut simpanan anda dalam Akaun 2 KWSP dan anda boleh kehilangan hak anda untuk membuat pengeluaran bersyarat umur 50 tahun atau 55 tahun.
 • Pinjaman cagaran KWSP adalah pinjaman yang berisiko, iaitu anda perlu menanggung risiko kenaikan kadar faedah atau keuntungan yang boleh meningkatkan jumlah bayaran balik anda. Anda juga perlu menanggung risiko penurunan nilai simpanan anda dalam Akaun 2 KWSP yang boleh dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti prestasi pasaran, dividen, dan inflasi.
 • Pinjaman cagaran KWSP adalah pinjaman yang mempengaruhi perancangan persaraan anda, iaitu anda perlu menyedari bahawa pengeluaran bersyarat Akaun 2 anda akan mengurangkan jumlah simpanan anda untuk persaraan. Anda perlu merancang semula bajet dan matlamat persaraan anda dengan mengambil kira pinjaman cagaran KWSP anda.

Oleh itu, anda perlu menjalani penilaian kesedaran kewangan dengan institusi perbankan sebelum membuat keputusan untuk memohon pinjaman cagaran KWSP. Anda juga boleh mendapatkan perundingan lanjut daripada Pegawai Khidmat Nasihat Persaraan (RAS) KWSP, Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit (AKPK) atau perunding kewangan bank, jika perlu.

Soalan Lazim tentang Fasiliti Sokongan Akaun 2 (FSA2)

Adakah ahli yang telah membuat Pengeluaran Bersyarat Umur 50 tahun masih boleh membuat Pengeluaran umur 50 tahun apabila mencapai umur 50 tahun?

Apabila ahli telah mencapai umur 50 tahun, ahli masih boleh membuat Pengeluaran Umur 50 Tahun, tertakluk kepada baki simpanan dalam Akaun 2.

Apakah yang boleh menyebabkan permohonan awal Pengeluaran Bersyarat umur 50 tahun atau 55 tahun tidak diluluskan?

Permohonan awal Pengeluaran Bersyarat Umur 50 Tahun atau 55 Tahun tidak diluluskan kerana:

i) Baki simpanan dalam Akaun 2 adalah kurang daripada amaun pembiayaan peribadi yang diluluskan oleh institusi perbankan;
ii) Pembiayaan peribadi tidak diluluskan oleh institusi perbankan.

Adakah permohonan Pengaluaran Bersyarat Umur 50 tahun atau 55 tahun ini boleh dibatalkan?

Ahli tidak boleh membatalkan permohonan awal Pengeluaran Bersyarat Umur 50 Tahun atau 55 Tahun setelah diluluskan oleh KWSP.

Permohonan yang telah diluluskan oleh KWSP hanya terbatal dalam keadaan seperti berikut:

i) Ahli meninggal dunia sebelum mencapai umur pilihan pengeluaran yang dinyatakan dalam permohonan awal Pengeluaran Bersyarat Umur 50 Tahun atau 55 Tahun; atau
ii) Ahli telah menyelesaikan sepenuhnya amaun pembiayaan peribadi dengan institusi perbankan. Ahli bertanggungjawab untuk memaklumkan kepada KWSP mengenai penyelesaian pembiayaan peribadi tersebut.