Pengeluaran KWSP 2024 : Cara Mohon Pengeluaran Akaun 1 & 2

Last Updated on February 7, 2024 by admin

Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) adalah skim simpanan sosial yang ditubuhkan untuk menyediakan faedah persaraan kepada pekerja di Malaysia. KWSP menguruskan simpanan pekerja yang dipotong daripada gaji setiap bulan dan juga sumbangan majikan.

Simpanan KWSP dibahagikan kepada dua akaun, iaitu Akaun 1 dan Akaun 2. Akaun 1 mengandungi 70% daripada simpanan KWSP, manakala Akaun 2 mengandungi 30% daripada simpanan KWSP. Akaun 1 adalah untuk tujuan persaraan, manakala Akaun 2 adalah untuk tujuan pengeluaran sebahagian bagi memenuhi keperluan tertentu.

Apa itu Pengeluaran Sebahagian dan Pengeluaran Penuh?

Pengeluaran sebahagian adalah pengeluaran yang dibenarkan oleh KWSP untuk ahli yang ingin menggunakan sebahagian daripada simpanan Akaun 2 mereka untuk tujuan tertentu sebelum mencapai umur 55 tahun. Pengeluaran sebahagian boleh dibuat untuk 10 jenis keperluan, iaitu:

 • Umur 50
 • Pendidikan
 • Beli Rumah
 • Bina Rumah
 • Mengurang / Menyelesaikan Baki Pinjaman Perumahan
 • Ansuran Bulanan Pinjaman Perumahan
 • Perumahan Fleksibel
 • Perumahan PR1MA
 • Haji
 • Kesihatan Simpanan Melebihi RM1 Juta

Pengeluaran penuh adalah pengeluaran yang dibenarkan oleh KWSP untuk ahli yang ingin mengeluarkan kesemua simpanan Akaun 1 dan Akaun 2 mereka apabila mencapai umur 55 tahun atau lebih. Pengeluaran penuh boleh dibuat untuk 6 jenis keadaan, iaitu:

 • Umur 55
 • Umur 60
 • Pekerja Berpencen & Pesara Pilihan
 • Hilang Upaya
 • Meninggalkan Negara
 • Kematian

Pengeluaran Umur 50 Tahun

Salah satu pengeluaran yang boleh dimohon oleh ahli KWSP adalah pengeluaran umur 50 tahun. Pengeluaran ini membolehkan ahli membuat sekali sahaja pengeluaran sebahagian atau kesemua simpanan Akaun 2 apabila mencapai umur 50 tahun untuk digunakan sebagai persediaan untuk persaraan. Syarat-syarat untuk membuat pengeluaran ini adalah:

 • Individu Warganegara dan Bukan Warganegara.
 • Pemohon Berumur di antara 50 hingga sebelum mencapai umur 55 tahun.
 • Memiliki simpanan Wang KWSP.

Pengeluaran Pendidikan

Pengeluaran pendidikan adalah pengeluaran yang boleh dimohon oleh ahli KWSP untuk membantu membiayai pendidikan sendiri, pasangan, anak-anak atau ibu bapa di institusi dalam dan luar negara yang diluluskan. Pengeluaran ini boleh digunakan untuk membiayai yuran pengajian sekiranya mengikuti pengajian peringkat Sijil Tahap 3, Diploma, Diploma Lanjutan, Ijazah Sarjana Muda, Sarjana, Doktor Falsafah atau yang setara dengannya di Institusi Pengajian Tinggi (IPT). Syarat-syarat untuk membuat pengeluaran ini adalah:

 • Ahli mempunyai baki simpanan dalam Akaun 2 KWSP.
 • Mengikuti pengajian di IPT yang diluluskan oleh KWSP.
 • Menyertakan dokumen-dokumen yang diperlukan seperti surat tawaran, surat pengesahan pendaftaran, penyata yuran dan lain-lain.

 Pengeluaran KWSP Untuk Beli Rumah

Pengeluaran KWSP untuk beli rumah adalah pengeluaran yang boleh dimohon oleh ahli KWSP untuk membeli atau membina sebuah rumah kediaman atau rumah kampung. Pengeluaran ini boleh dibuat sekali sahaja dalam seumur hidup dan boleh digunakan untuk membayar deposit, yuran guaman, cukai, insurans atau ansuran bulanan pinjaman perumahan. Syarat-syarat untuk membuat pengeluaran ini adalah:

 • Pemohon Warganegara dan Bukan Warganegara.
 • Berumur 55 tahun ke bawah.
 • Mempunyai sekurang-kurangnya RM500 dalam Akaun 2.
 • Ahli membeli rumah kediaman.
 • Untuk mendapatkan pinjaman, anda perlu memastikan bahawa anda berurusan dengan pemberi pinjaman yang sah ATAU menggunakan dana anda sendiri. Anda tidak boleh menerima pinjaman daripada mana-mana pihak yang tidak mempunyai lesen atau kelulusan yang sesuai.
 • Ahli Tidak pernah membuat Pengeluaran Perumahan ATAU telah membuat pengeluaran untuk membeli rumah tetapi telah menjualnya ATAU melupuskan pemilikan.

Pengeluaran KWSP Untuk Bina Rumah

 • Ahli adalah Warganegara dan Bukan Warganegara.
 • Individu berumur bawah 50 tahun.
 • Ahli mestilah Mempunyai sekurang-kurangnya RM500 dalam Akaun 2.
 • Ahli/pasangan ahli akan membeli tanah serta membina sebuah rumah di atas tanah tersebut.
 • Pinjaman mestilah diluluskan oleh pemberi pinjaman yang dibenarkan ATAU pembiayaan sendiri ahli.
 • Pemohon tidak pernah membuat Pengeluaran Perumahan / Telah membuat pengeluaran untuk membeli rumah tetapi telah menjual atau melupuskan pemilikan.
 • Surat Perjanjian Membina Rumah hendaklah tidak melebihi tiga (3) tahun dari tarikh permohonan.

 Pengeluaran Mengurangkan atau Menyelesaikan Baki Pinjaman Perumahan

Pengeluaran mengurangkan atau menyelesaikan baki pinjaman perumahan adalah pengeluaran yang boleh dimohon oleh ahli KWSP untuk mengurang atau menyelesaikan baki pinjaman perumahan atau memberi bantuan pembiayaan kepada pasangan. Pengeluaran ini boleh dibuat setahun sekali dari tarikh permohonan yang sebelumnya dan boleh digunakan untuk membayar ansuran bulanan, baki pinjaman, yuran guaman, cukai, insurans atau bayaran balik kepada pemberi pinjaman. Syarat-syarat untuk membuat pengeluaran ini adalah:

 • Individu Warganegara dan Bukan Warganegara.
 • Di bawah umur 55 tahun.
 • Mempunyai sekurang-kurangnya RM500 dalam Akaun 2.
 • Ahli telah membeli ATAU membina rumah kediaman.
 • Pemohon telah didaftarkan sebagai pemilik rumah (Untuk pengeluaran Individu sahaja). Rumah ahli telah didakwa sebagai cagaran.
 • Ahli masih mempunyai baki pinjaman perumahan daripada institusi yang dibenarkan.
 • Permohonan dibuat setahun sekali dari tarikh permohonan sebelumnya.
 • Pinjaman yang telah diluluskan oleh institusi yang diberi kuasa.

 Pengeluaran Ansuran Bulanan Pinjaman Perumahan

Pengeluaran ansuran bulanan pinjaman perumahan adalah pengeluaran yang boleh dimohon oleh ahli KWSP untuk membantu membayar ansuran bulanan sekurang-kurangnya enam bulan atau sehingga masalah kewangan ahli selesai. Pengeluaran ini bertujuan untuk meringankan beban pemilik rumah yang menghadapi kesulitan kewangan akibat kehilangan pekerjaan, kemalangan, penyakit atau sebab-sebab lain. Syarat-syarat untuk membuat pengeluaran ini adalah:

 • Warganegara dan Bukan Warganegara.
 • PemohonBerumur 55 tahun ke bawah.
 • Mempunyai sekurang-kurangnya RM600 dalam Akaun 2.
 • Pemohon membeli ATAU membina sebuah rumah kediaman.
 • Pemberi pinjaman yang diiktiraf oleh KWSP masih belum menerima bayaran penuh pinjaman perumahan daripada ahli.
 • Ansuran bulanan pembayaran perumahan telah bermula.

 Perumahan Fleksibel 

Perumahan fleksibel adalah pengeluaran yang boleh dimohon oleh ahli KWSP untuk menggunakan simpanan KWSP kini dan masa depan untuk menguatkan lagi had kelayakan bagi mendapatkan pinjaman perumahan dari institusi kewangan. Pengeluaran ini membolehkan ahli menggunakan simpanan Akaun 2 sebagai tambahan kepada gaji bulanan untuk menentukan had kelayakan pinjaman perumahan. Dengan kelayakan pinjaman yang lebih tinggi, ahli boleh membeli rumah idaman yang sesuai dengan kehendak dan bajet mereka. Syarat-syarat untuk membuat pengeluaran ini adalah:

 • Merupakan seorang Warganegara dan Penduduk Tetap (PR).
 • Individu berumur bawah 54 tahun. Membeli ATAU Membina rumah kediaman.
 • Ahli mempunyai pinjaman perumahan dengan institusi kewangan yang diiktiraf oleh KWSP.

 Perumahan PR1MA 

Perumahan PR1MA adalah pengeluaran yang boleh dimohon oleh ahli KWSP untuk menggunakan simpanan semasa dan juga simpanan kemudian hari demi mendapatkan rumah PR1MA pertama mereka. PR1MA adalah sebuah program kerajaan yang bertujuan untuk menyediakan rumah berkualiti dan berpatutan untuk rakyat berpendapatan sederhana. Ahli KWSP yang layak boleh membeli rumah PR1MA dengan harga bermula dari RM100,000 hingga RM400,000. Syarat-syarat untuk membuat pengeluaran ini adalah:

 • Merupakan Warganegara sahaja.
 • Berumur 55 tahun ke bawah.
 • Ahli adalah pembeli rumah PR1MA.
 • Individu mendapat pinjaman perumahan melalui Skim Pembiayaan Fleksibel PR1MA (SPEF).
 • Ahli tidak pernah membuat Pengeluaran Perumahan ATAU Telah membuat Pengeluaran Perumahan tetapi telah menjual dan melepaskan hak milik harta tersebut.

 Pengeluaran KWSP Untuk Haji

 Pengeluaran KWSP untuk haji adalah pengeluaran yang boleh dimohon oleh ahli beragama Islam yang merancang untuk mengerjakan ibadat haji. Pengeluaran ini boleh digunakan sebagai tambahan kepada simpanan di Lembaga Tabung Haji (LTH) sebagai perbelanjaan untuk menunaikan rukun Islam yang kelima. Pengeluaran ini boleh membantu ahli mengurangkan beban kewangan dan memudahkan perjalanan mereka ke Tanah Suci. Syarat-syarat untuk membuat pengeluaran ini adalah:

 • Pemohon Berumur 55 tahun ke bawah.
 • Pemohon telah dipilih untuk melakukan ibadat haji oleh LTH (Lembaga Tabung Haji).
 • Ahli tidak pernah memohon pengeluaran haji.
 • Simpanan di LTH (Lembaga Tabung Haji) tidak mencukupi.

 Kesihatan 

Kesihatan adalah pengeluaran yang boleh dimohon oleh ahli KWSP yang menghadapi masalah kesihatan untuk membuat pengeluaran daripada Akaun 2 bagi membiayai kos perubatan penyakit kritikal dan peralatan bantuan kesihatan yang diluluskan. Pengeluaran ini boleh digunakan untuk diri sendiri, ibu bapa, pasangan, adik-beradik atau anak-anak yang memerlukan rawatan atau bantuan kesihatan. Pengeluaran ini boleh membantu ahli mengatasi kesukaran kewangan dan mendapatkan perkhidmatan kesihatan yang berkualiti. Syarat-syarat untuk membuat pengeluaran ini adalah:

 • Warganegara dan Bukan Warganegara.
 • Individu Berumur 55 tahun ke bawah.
 • Mempunyai simpanan dalam Akaun 2.
 • Kos perubatan tidak dibiayai sepenuhnya oleh majikan (Keperluan tambahan).
 • Penyakit ATAU Peralatan bantuan kesihatan yang diluluskan oleh KWSP.
 • Pemohon tidak menjalani sebarang kaedah rawatan alternatif.

 Simpanan Melebihi 1 Juta

 Simpanan melebihi 1 juta adalah pengeluaran yang boleh dimohon oleh ahli KWSP yang mempunyai simpanan lebih dari RM1 juta untuk membuat pengeluaran dan mengurus sendiri lebihan simpanan. Pengeluaran ini membolehkan ahli menarik balik lebihan simpanan yang melebihi RM1 juta pada bila-bila masa dan menggunakan wang tersebut mengikut kehendak dan keperluan mereka. Pengeluaran ini boleh membantu ahli merancang dan melaksanakan pelaburan, perniagaan, persaraan atau sebarang tujuan peribadi. Syarat-syarat untuk membuat pengeluaran ini adalah:

 • Warganegara dan Bukan Warganegara.
 • Individu Berumur 55 tahun ke bawah.
 • Ahli hendaklah mempunyai simpanan melebihi RM1 juta dalam KWSP.

 Hilang Upaya

 Hilang upaya adalah pengeluaran yang boleh dimohon oleh ahli KWSP yang disahkan oleh doktor yang merawat atau pegawai perubatan di Lembaga Perubatan atau Klinik Panel yang dilantik oleh KWSP bahawa ahli tidak berupaya dari segi fizikal atau mental atau kehilangan keupayaan fungsional kekal untuk memperolehi pekerjaan (employability) setelah mencapai tahap Pemulihan Perubatan Maksima (MMI). Pengeluaran ini membolehkan ahli mengeluarkan semua simpanan KWSP dan menerima faedah bulanan sehingga mencapai umur 55 tahun. Pengeluaran ini boleh membantu ahli menampung keperluan hidup dan mendapatkan bantuan sosial. Syarat-syarat untuk membuat pengeluaran ini adalah:

 • Bawah umur 55 tahun.
 • Ada simpanan di dalam KWSP.
 • Tidak Bekerja.
 • Disahkan oleh pegawai perubatan, telah hilang upaya fizikal atau mental.
 • Mesti dinilai oleh Lembaga Perubatan KWSP.
 • Temujanji penilaian oleh Lembaga Perubatan KWSP akan ditetapkan ketika penyerahan permohonan di kaunter

Meninggalkan Negara

Sekiranya anda telah melepaskan atau melucutkan taraf kewarganegaraan Malaysia untuk berhijrah ke negara lain; atau anda adalah seorang ekspatriat; penduduk tetap (PR); atau pekerja asing yang kembali ke negara asal, anda boleh memilih untuk mengeluarkan kesemua simpanan anda di KWSP.

Anda perlu mengemukakan dokumen-dokumen yang berkaitan, seperti surat pelepasan kewarganegaraan, pasport, visa, tiket penerbangan, dan sebagainya, kepada mana-mana cawangan KWSP yang berdekatan dengan anda.

Anda juga perlu mengisi borang KWSP 9C (AHL) dan menyertakan akaun bank anda untuk menerima bayaran pengeluaran.

Meninggal Dunia

Sekiranya anda meninggal dunia, pengeluaran KWSP anda boleh menjadi jaminan kepada orang-orang tersayang dan akan dapat membantu meringankan beban kewangan serta menampung perbelanjaan pengurusan pengebumian.

Oleh itu, pastikan anda membuat penamaan bagi membolehkan waris terdekat anda mengeluarkan simpanan KWSP tanpa sebarang kesulitan.

Anda boleh membuat penamaan secara dalam talian melalui i-Akaun anda, atau secara manual melalui borang KWSP 4.

Anda boleh menamakan lebih daripada seorang waris, dan menetapkan peratusan simpanan yang akan diterima oleh setiap waris.

Ahli keluarga yang di bawah tanggungan anda juga akan dipertimbangkan untuk menerima satu bayaran Bantuan Kematian sebanyak RM2,500 bagi membantu mereka dalam waktu kesulitan.

Waris anda perlu mengemukakan dokumen-dokumen yang diperlukan, seperti surat kematian, kad pengenalan, sijil perkahwinan, dan sebagainya, kepada mana-mana cawangan KWSP yang berdekatan dengan anda.

Pekerja Berpencen / Persaraan Pilihan

Pekerja sektor awam boleh membuat pengeluaran sekali sahaja sebelum umur 55 tahun setelah diberikan taraf Pekerja Berpencen.

Syarat-syarat yang perlu dipatuhi adalah:

 • Umur bawah 55 tahun
 • Pekerja dalam sektor awam / Kementerian Pertahanan / Perkhidmatan Tentera dan mencarum dalam KWSP
 • Diberi taraf berpencen oleh Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA)

*Definisi pekerja berpencen ialah pekerja yang telah diletakan dalam jawatan di bawah mana-mana undang-undang bertulis, yang menjelaskan pengambilan pekerja di dalam perjawatan berpencen oleh Kerajaan Malaysia ataupun Kerajaan Negeri atau badan kuasa berkanun atau tempatan.

Anda perlu mengemukakan dokumen-dokumen yang berkaitan, seperti surat persaraan, kad pengenalan, dan sebagainya, kepada mana-mana cawangan KWSP yang berdekatan dengan anda.

Anda juga perlu mengisi borang KWSP 9H (AHL) dan menyertakan akaun bank anda untuk menerima bayaran pengeluaran.

Pengeluaran KWSP Umur 55 Tahun

Apabila mencapai umur 55 tahun, caruman yang diterima ke dalam Akaun 1 dan Akaun 2 anda akan digabungkan ke dalam Akaun 55.

Anda boleh mengeluarkan kesemua atau sebahagian daripada simpanan daripada akaun ini pada bila-bila masa.

Anda perlu mengemukakan dokumen-dokumen yang berkaitan, seperti kad pengenalan, dan sebagainya, kepada mana-mana cawangan KWSP yang berdekatan dengan anda.

Anda juga perlu mengisi borang KWSP 9A (AHL) dan menyertakan akaun bank anda untuk menerima bayaran pengeluaran.

Sekiranya anda memilih untuk terus bekerja selepas umur 55 tahun, caruman yang diterima selepas itu akan dikreditkan ke dalam Akaun Emas yang hanya boleh dikeluarkan apabila anda mencapai umur 60 tahun.

Pengeluaran KWSP Umur 60 Tahun

Pengeluaran ini merupakan lanjutan daripada pengeluaran umur 55 tahun, dan ia memenuhi keperluan ahli yang memilih untuk melanjutkan umur persaraan dan sambung bekerja selepas umur 55 tahun.

Pada umur 60 tahun, kesemua simpanan yang terkumpul dalam Akaun 55 (jika ada) dan Akaun Emas akan digabungkan untuk pengeluaran.

Anda boleh memilih untuk membuat pengeluaran secara sekali gus atau sebahagian pada bila-bila masa untuk membiayai persaraan anda.

Anda perlu mengemukakan dokumen-dokumen yang berkaitan, seperti kad pengenalan, dan sebagainya, kepada mana-mana cawangan KWSP yang berdekatan dengan anda.

Anda juga perlu mengisi borang KWSP 9B (AHL) dan menyertakan akaun bank anda untuk menerima bayaran pengeluaran.

KWSP 2024: Pengeluaran Khas Bersyarat Serendah RM3,000 Untuk Membantu Ahli Mendapatkan Pembiayaan Peribadi

Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) telah melancarkan program terbaharu yang dinamakan Fasiliti Sokongan Akaun 2 (FSA2) untuk membantu ahli yang memerlukan pembiayaan peribadi daripada institusi perbankan. Program ini membolehkan lebih 4 juta ahli KWSP untuk mengeluarkan simpanan KWSP mereka dari akaun 2 dengan syarat-syarat tertentu.

FSA2 adalah satu inisiatif yang bertujuan untuk memberi sokongan kewangan kepada ahli yang ingin membuat permohonan awal Pengeluaran Bersyarat Umur 50 tahun atau 55 tahun. Dengan program ini, ahli boleh menggunakan simpanan yang ada dalam akaun 2 sebagai asas untuk mendapatkan pembiayaan peribadi daripada institusi perbankan yang mengambil bahagian. Bayaran pengeluaran KWSP hanya akan dibuat kepada pihak institusi perbankan apabila ahli telah mencapai umur 50 hingga 55 tahun, tertakluk kepada pilihan umur pengeluaran ahli. Pada masa yang sama, ahli perlu membayar ansuran bulanan kepada institusi perbankan mengikut kadar faedah dan tempoh yang ditetapkan.

Amaun pengeluaran KWSP yang boleh dibuat oleh ahli adalah bergantung kepada baki simpanan dalam akaun 2 dan amaun pembiayaan peribadi yang diluluskan oleh institusi perbankan. Amaun minimum yang boleh dikeluarkan adalah RM3,000, manakala amaun maksimum adalah RM50,000. Permohonan pengeluaran KWSP ini adalah sekali sahaja dan tidak boleh dibatalkan selepas diluluskan.

Untuk membuat permohonan FSA2, ahli perlu memenuhi syarat-syarat berikut:

 • Terbuka kepada ahli yang belum mencapai umur 55 tahun (tertakluk kepada syarat umur kelayakan yang ditetapkan oleh institusi perbankan yang berkenaan)
 • Warganegara Malaysia
 • Permohonan adalah sekali sahaja
 • Permohonan yang telah lulus tidak boleh dibatalkan
 • Mempunyai simpanan minimum RM3,000 dalam akaun 2
 • Amaun maksimum bagi pengeluaran bersyarat tidak melebihi RM50,000 dalam akaun 2 (tertakluk kepada amaun pembiayaan peribadi yang diluluskan oleh institusi perbankan)

Permohonan FSA2 boleh dibuat secara dalam talian melalui portal institusi perbankan yang mengambil bahagian. Ahli perlu mengikuti langkah-langkah berikut:

 • Langkah 1: Membuat semakan awal kelayakan simpanan Akaun 2 melalui portal institusi perbankan yang mengambil bahagian. Ahli perlu memasukkan nombor KWSP dan nombor kad pengenalan untuk mendapatkan maklumat tentang baki simpanan dalam akaun 2 dan amaun pengeluaran yang layak.
 • Langkah 2: Membuat permohonan pembiayaan peribadi melalui portal institusi perbankan mengikut terma dan syarat yang ditetapkan oleh institusi perbankan. Ahli perlu mengisi borang permohonan dan menyertakan dokumen-dokumen yang diperlukan seperti salinan kad pengenalan, penyata KWSP, slip gaji, dan lain-lain. Ahli juga perlu memilih jenis, amaun, kadar faedah, dan tempoh pembiayaan peribadi yang dikehendaki.
 • Langkah 3: Mengemukakan permohonan awal Pengeluaran Bersyarat Umur 50 Tahun atau 55 Tahun dengan KWSP melalui portal institusi perbankan, berdasarkan amaun pembiayaan peribadi yang telah diluluskan oleh institusi perbankan berkenaan. Ahli perlu mengisi borang permohonan dan menyatakan pilihan umur pengeluaran KWSP, sama ada umur 50 tahun atau 55 tahun. Ahli juga perlu memberi kebenaran kepada KWSP untuk membuat bayaran pengeluaran kepada institusi perbankan apabila ahli mencapai umur pengeluaran yang dipilih.

FSA2 adalah satu peluang yang baik untuk ahli KWSP yang memerlukan pembiayaan peribadi untuk tujuan-tujuan tertentu seperti pendidikan, perubatan, perniagaan, atau lain-lain. Dengan program ini, ahli boleh mengeluarkan simpanan KWSP mereka dengan lebih mudah dan cepat, tanpa perlu menunggu sehingga mencapai umur 50 atau 55 tahun. Ahli juga boleh menikmati kadar faedah yang rendah dan tempoh bayaran yang fleksibel daripada institusi perbankan yang mengambil bahagian.

Bagaimana Cara Mohon Pengeluaran Akaun 1 dan Akaun 2?

Cara mohon pengeluaran Akaun 1 dan Akaun 2 adalah berbeza mengikut jenis pengeluaran yang dipohon. Secara amnya, ahli KWSP perlu mengemukakan permohonan pengeluaran secara dalam talian melalui i-Akaun, atau secara manual melalui borang permohonan yang boleh dimuat turun dari laman web KWSP atau diperoleh dari mana-mana cawangan KWSP.

Ahli KWSP juga perlu menyertakan dokumen sokongan yang berkaitan dengan permohonan pengeluaran, seperti kad pengenalan, sijil perkahwinan, sijil kelahiran, surat tawaran pengajian, surat tawaran pinjaman perumahan, geran tanah, dan lain-lain. Dokumen sokongan perlu disahkan oleh pegawai KWSP, pegawai kerajaan, pegawai bank, pegawai syarikat, atau pegawai badan berkanun.

Ahli KWSP boleh menyemak status permohonan pengeluaran melalui i-Akaun, atau dengan menghubungi KWSP di talian 03-8922 6000.

Apa Kelebihan Pengeluaran Akaun 1 dan Akaun 2?

Pengeluaran Akaun 1 dan Akaun 2 mempunyai kelebihan tersendiri bagi ahli KWSP. Pengeluaran Akaun 1 membolehkan ahli KWSP menikmati faedah persaraan yang lebih besar apabila mencapai umur 55 tahun. Pengeluaran Akaun 1 juga membolehkan ahli KWSP menambah simpanan persaraan mereka melalui pelaburan dalam produk yang diluluskan oleh KWSP, seperti unit amanah, dana tertutup, dan dana syariah.

Pengeluaran Akaun 2 pula membolehkan ahli KWSP menggunakan sebahagian daripada simpanan mereka untuk memenuhi keperluan tertentu yang berkaitan dengan persaraan, seperti pendidikan, perumahan, haji, dan kesihatan. Pengeluaran Akaun 2 juga membolehkan ahli KWSP mengurangkan beban kewangan mereka dengan menyelesaikan atau mengurangkan baki pinjaman perumahan.

Apa Cabaran Pengeluaran Akaun 1 dan Akaun 2?

Walaupun pengeluaran Akaun 1 dan Akaun 2 mempunyai kelebihan, ia juga mempunyai cabaran tersendiri bagi ahli KWSP. Pengeluaran Akaun 1 dan Akaun 2 bermaksud ahli KWSP akan mengurangkan simpanan mereka yang akan mendapat dividen setiap tahun. Dividen KWSP adalah hasil daripada pelaburan KWSP yang dibuat di dalam dan luar negara dalam pelbagai instrumen kewangan.

Pengeluaran Akaun 1 dan Akaun 2 juga bermaksud ahli KWSP akan menghadapi risiko kekurangan simpanan untuk persaraan yang mencukupi. Menurut kajian KWSP, hanya 22% daripada ahli KWSP yang mencapai umur 54 tahun pada tahun 2019 mempunyai simpanan melebihi RM240,000, yang merupakan jumlah minimum yang disyorkan oleh KWSP untuk persaraan selama 20 tahun.

Oleh itu, ahli KWSP perlu bijak dalam membuat keputusan untuk mengeluarkan simpanan Akaun 1 dan Akaun 2. Ahli KWSP perlu memastikan bahawa pengeluaran yang dibuat adalah untuk tujuan yang penting dan berfaedah, dan tidak mengabaikan keperluan persaraan mereka. Ahli KWSP juga perlu merancang dan menguruskan kewangan mereka dengan baik, dan mencari sumber pendapatan tambahan jika perlu.

Maklumat Lanjut Pengeluaran KWSP

Sebarang maklumat lanjut berkaitan KWSP boleh diperolehi melalui saluran berikut: Laman web rasmi KWSP di https://www.kwsp.gov.my/ ATAU menghubungi Pusat Pengurusan Perhubungan KWSP di nombor 03-89226000