Borang EA 2024: Borang Cukai Pekerja E-Filing

Last Updated on March 12, 2024 by admin

Apabila tiba musim pembayaran cukai pendapatan, “Borang EA” menjadi sebutan yang paling popular dan biasa didengar. Mengikut Akta Cukai Pendapatan 1967, adalah tanggungjawab majikan untuk menyediakan borang ini bagi setiap pekerja.

Format borang EA terkini:

Table of Contents

Tujuan Borang EA

   • Borang EA, juga dikenali sebagai Borang Cukai Pekerja E-Filing LHDN, merupakan penyata imbuhan tahunan yang diperlukan untuk pemfailan cukai pendapatan.
   • Borang ini berfungsi sebagai ringkasan pendapatan tahunan pekerja daripada majikan mereka.
   • Maklumat yang terkandung dalam Borang EA termasuk gaji, bonus, komisen, faedah, elaun, potongan cukai bulanan (PCB LHDN), dan caruman KWSP.
   • Borang EA disampaikan kepada pekerja untuk tujuan pemfailan cukai individu.
   • Majikan juga boleh menghantar borang ini sebagai salinan lembut kepada pekerja melalui kaedah digital.

Keperluan Undang-Undang

   • Majikan wajib menghantar Borang EA kepada semua individu pada atau sebelum hari terakhir Februari setiap tahun (contohnya, untuk tahun 2024, pada atau sebelum 29/2/2024).
   • Majikan yang ingkar boleh dikenakan denda RM200 hingga RM20,000, penjara selama tempoh tidak melebihi 6 bulan, atau kedua-duanya.

Maklumat dalam Borang EA

   • Borang ini mengandungi maklumat berikut untuk setiap individu atau pekerja:
    • Nama
    • Nombor kad pengenalan / nombor pasport
    • Jawatan dalam syarikat
    • Tarikh bekerja dan meletak jawatan (jika berkaitan)
    • Status perkahwinan
    • Bilangan kanak-kanak (jika berkaitan)
    • Nombor KWSP
    • Nombor PERKESO
    • Nombor pendaftaran cukai pendapatan
   • Borang ini juga memuatkan maklumat mengenai jumlah PCB, KWSP, PERKESO, dan EIS yang ditolak daripada gaji pekerja setiap bulan.

E-Filing Tips

  • Borang EA umumnya dikenali oleh pekerja swasta yang pernah mengisytiharkan cukai.
  • Manakala, Borang EC sesuai untuk penjawat awam.
  • Kedua-dua borang ini adalah penyata jumlah gaji beserta elaun, bonus, dan bayaran lain.

Pastikan pemfailan cukai anda tepat dan patuh dengan peraturan cukai untuk memastikan reputasi syarikat anda terpelihara. Muat turun borang EA terkini.