Borang EA 2024: Borang Cukai Pekerja E-Filing

Borang EA 2024: Borang Cukai Pekerja E-Filing

Apabila tiba musim pembayaran cukai pendapatan, “Borang EA” menjadi sebutan yang paling popular dan biasa didengar. Mengikut Akta Cukai Pendapatan 1967, adalah tanggungjawab majikan untuk menyediakan borang ini bagi setiap pekerja. Format borang EA terkini: Tujuan Borang EA Borang EA, juga dikenali sebagai┬áBorang Cukai Pekerja E-Filing LHDN, merupakan penyata imbuhan tahunan yang diperlukan untuk pemfailan…

LHDN e-Filing 2024

LHDN e-Filing 2024

Pengenalan kepada Cukai Pendapatan Cukai pendapatan dikenakan kepada setiap individu berdasarkan pendapatan yang diperoleh di Malaysia atau dari luar Malaysia. Individu yang memperoleh pendapatan melebihi nilai ambang yang ditetapkan perlu mendaftar untuk memfailkan cukai pendapatan. Pendapatan dari luar Malaysia yang dibawa masuk ke negara ini adalah dikecualikan daripada cukai. Cukai pendapatan merujuk kepada cukai yang…