i-Saraan KWSP 2024: Bagaimana Untuk Mendaftar, Menyimpan, Menyemak & Manfaat

i-Saraan KWSP 2024: Bagaimana Untuk Mendaftar, Menyimpan, Menyemak & Manfaat

Adakah anda tahu, kerajaan dan KWSP telah melancarkan Caruman Sukarela dengan Insentif Persaraan yang dipanggil i-Saraan KWSP untuk memudahkan ahli yang menjalankan perniagaan sendiri dan tidak mempunyai pendapatan tetap termasuk suri rumah untuk menyumbang secara sukarela untuk persaraan mereka? Yang lebih menarik, ahli yang menyumbang juga akan mendapat sumbangan tambahan dari kerajaan. Peningkatan Bantuan i-Saraan…