LHDN e-Filing 2024

LHDN e-Filing 2024

Pengenalan kepada Cukai Pendapatan Cukai pendapatan dikenakan kepada setiap individu berdasarkan pendapatan yang diperoleh di Malaysia atau dari luar Malaysia. Individu yang memperoleh pendapatan melebihi nilai ambang yang ditetapkan perlu mendaftar untuk memfailkan cukai pendapatan. Pendapatan dari luar Malaysia yang dibawa masuk ke negara ini adalah dikecualikan daripada cukai. Cukai pendapatan merujuk kepada cukai yang…